Anzeige

AIHA Schooling Show

19.08.18

Zeitplan evtl. unvollständig.
Code Prüfung
F2 Five Gait (Group)
FR1
RMP Ribbon / Matched Pairs
T3 Tölt (Group)
T4 Loose Rein Tölt (Group)
T5 Tölt
T6 Tölt
T7 Tölt
T8 Tölt
TBR Beginning Rider Tölt
TL Lemonade Tölt
TR1 Trail
V2 Four Gait (Group)
V3 Four Gait
V5 Four Gait
V6 Four Gait
VBR Beginning Rider Four Gait

Seite erzeugt: 05:10:06 am 31.05.2023