Ad

OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2022 (WR) (WR DE22277868)

16-06-22 - 19-06-22

Het tijdschema is mogelijk niet compleet
Code Proef
K.D8 Reiterprüfung
K.L.D6 Dressurprüfung leicht
K.L.T7 Tölt
K.L.TR1 Geschicklichkeit
K.L.V5 Viergang
K.M.T8 Tölt
K.M.V6 Viergang
S3.F2 Five Gait (Group)
S3.T3 Tölt (Group)
S3.T4 Loose Rein Tölt (Group)
S3.V2 Four Gait (Group)
S6.F2 Five Gait (Group)
SC.T7 Tölt
SC.V5 Viergang
SF.T7 Tölt
SF.V5 Viergang
Y3.F2 Five Gait (Group)
Y3.T3 Tölt (Group)
Y3.T4 Loose Rein Tölt (Group)
Y3.V2 Four Gait (Group)
Y6.F2 Five Gait (Group)
YB.T7 Tölt
YB.V5 Viergang
Z.FUF5 Futurity Fünfgang
Z.FUF6 Futurity Fünfgang
Z.FUT5 Futurity Tölt
Z.FUT6 Futurity Tölt
Z.FUV5 Futurity Viergang
Z.FUV6 Futurity Viergang
Z1.D1 Dressurkür schwer
Z1.D2 Dressurkür mittel
Z1.D3 Dressurprüfung schwer
Z1.D4 Dressurprüfung mittelschwer
Z1.D5 Dressurprüfung mittel
Z1.D7 Dressurprüfung Einsteiger
Z1.F1 Fünfgangpreis
Z1.P1
Z1.P2
Z1.P3
Z1.PP1 Passprüfung
Z1.T1 Töltpreis
Z1.T2 Tölt
Z1.TR1 Geschicklichkeit
Z1.V1 Viergangpreis
Z3.F2 Fünfgang
Z3.T3 Tölt
Z3.T4 Tölt
Z3.V2 Viergang
Z6.F2 Fünfgang

Pagina gecreëerd: 07:37:37 op 26 jun. 2022