Ad

OSI & LVM RPS Saarwellingen 2022 (WR) (WR DE22278168)

29-07-22 - 31-07-22

Het tijdschema is mogelijk niet compleet
Code Proef
K.L.D6 Dressurprüfung leicht
K.S.FZ1 Führzügelklasse
K.T7 Tölt
K.V6 Viergang
S2.F2 Fünfgang
S2.T3 Tölt
S2.T4 Tölt
S2.V2 Viergang
SB.T7 Tölt
SB.V5 Viergang
SF.T7 Tölt
SF.V5 Viergang
X.MITO Mitternachtstölt
Y2.F2 Fünfgang
Y2.T3 Tölt
Y2.T4 Tölt
Y2.V2 Viergang
YB.T7 Tölt
YB.V5 Viergang
Z1.D1 Dressurkür schwer
Z1.D2 Dressurkür mittel
Z1.D3 Dressurprüfung schwer
Z1.D4 Dressurprüfung mittelschwer
Z1.F1 Fünfgangpreis
Z1.P1 Passrennen 250m
Z1.P2
Z1.P3
Z1.PP1 Passprüfung
Z1.T1 Töltpreis
Z1.T2 Tölt
Z1.V1 Viergangpreis

Pagina gecreëerd: 04:16:35 op 13 aug. 2022