Ad

Vereinsturnier IPZV Münsterland 2020

10/10/20 - 10/11/20

The time schedule may not be complete.
Code Test
HF.T8 Tölt
HF.V5 Four Gait
JF.T8 Tölt
JF.V5 Four Gait
K.L.T8 Tölt
K.L.V5 Viergang
K.M.T8 Tölt
K.M.V6 Viergang
SF.T8 Tölt
SF.V5 Viergang
X.3MT Drei mit Tölt
X.BT Bierglastölt
YF.T8 Tölt
YF.V5 Viergang
Z.FUF Futurity Fünfgang
Z.FUT Futurity Tölt
Z.FUV Futurity Viergang
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.F2 Fünfgang
Z1.T3 Tölt
Z1.T4 Tölt
Z1.V2 Viergang
Z4.T3 Tölt
Z4.T4 Tölt
Z4.V2 Viergang
ZB.T6 Tölt
ZB.T7 Tölt
ZB.T8 Tölt
ZB.V3 Viergang
ZB.V5 Viergang

Page generated: 04:46:39 on Jun 28, 2022