Ad

Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 (WR) (WR DE21822030)

6/21/18 - 6/24/18

The time schedule may not be complete.
Code Test
H2.F2 Fünfgang
H2.T3 Tölt
H2.T4 Tölt
H2.V2 Viergang
HB.T7 Tölt
HB.V5 Viergang
J2.F2 Fünfgang
J2.T3 Tölt
J2.T4 Tölt
J2.V2 Viergang
JB.T7 Tölt
JB.V5 Viergang
K.L.D6 Reiterprüfung
K.L.F2 Fünfgang
K.L.T7 Tölt
K.L.TR1 Geschicklichkeit
K.L.V5 Viergang
K.M.D6 Reiterprüfung
K.M.T8 Tölt
K.M.TR1 Geschicklichkeit
K.M.V6 Viergang
K.S.D7 Kleine Reiterprüfung
K.S.FZ1 Führzügelklasse
S2.F2 Fünfgang
S2.T3 Tölt
S2.T4 Tölt
S2.V2 Viergang
S4.F2 Fünfgang
S4.T3 Tölt
S4.T4 Tölt
S4.V2 Viergang
SB.T7 Tölt
SB.V5 Viergang
SD.T7 Tölt
SD.V5 Viergang
X.FR1 Fahnenrennen
X.FREN
X.KAMPF
X.MITO Mitternachtstölt
X.SHT Spezial Heren Tölt
X.T2H Spezial Herrentölt
Z.FUF Futurity Fünfgang
Z.FUT Futurity Tölt
Z.FUV Futurity Viergang
Z1.D2A Gehorsamsprüfung A a
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.F1 Fünfgangpreis
Z1.P2
Z1.P3 Passrennen 150m
Z1.PP1 Passprüfung
Z1.T1 Töltpreis
Z1.T2 Tölt
Z1.TH1 Tölt in Harmony Level 1
Z1.TH2 Tölt in Harmony Level 2
Z1.TR1 Geschicklichkeit
Z1.V1 Viergangpreis
ZA.FUF Futurity Fünfgang
ZA.FUT Futurity Tölt
ZA.FUV Futurity Viergang
PASSK Godemoor Passkombi
PASSK2 Godemoor Passkombi

Page generated: 15:48:16 on Aug 11, 2022