Anzeige

OSI Lingen 2018 (WR/MEM-S) (WR DE21822019)

21.06.18 - 24.06.18

Zeitplan evtl. unvollständig.
Code Prüfung
K.L.D4A Gehorsamsprüfung C a
K.L.T7 Tölt
K.L.V5 Viergang
K.M.D6 Reiterprüfung
K.M.T8 Tölt
K.M.V6 Viergang
K.S.D7 Kleine Reiterprüfung
K.T7 Tölt
S1.P1
S1.P2
S1.P3 Passrennen 150m
S1.PP1 Passprüfung
S2.F2 Fünfgang
S2.T3 Tölt
S2.T4 Tölt
S2.V2 Viergang
SA.T7 Tölt
SC.V5 Viergang
SF.T7 Tölt
SF.T8 Tölt
SF.V5 Viergang
Y1.F1 Five Gait
Y1.P1
Y1.P2
Y1.P3
Y1.PP1 Passprüfung
Y1.T1 Tölt
Y1.T2 Loose Rein Tölt
Y1.V1 Four Gait
Y2.F2 Fünfgang
Y2.T3 Tölt
Y2.T4 Tölt
Y2.V2 Viergang
YC.T7 Tölt
YC.V5 Viergang
YF.T8 Tölt
YF.V5 Viergang
Z.FUF Futurity Fünfgang
Z.FUT Futurity Tölt
Z.FUV Futurity Viergang
Z1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
Z1.D2A Gehorsamsprüfung A a
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.F1 Fünfgangpreis
Z1.T1 Töltpreis
Z1.T2 Tölt
Z1.V1 Viergangpreis
ZA.FUF Futurity Fünfgang
ZA.FUT Futurity Tölt
ZA.FUV Futurity Viergang

Seite erzeugt: 13:53:44 am 25.06.2022