Anzeige

OSI Wieckenberg 2019

06.09.19 - 08.09.19

Zeitplan evtl. unvollständig.
Code Prüfung
H3.F2 Fünfgang
HB.V5 Viergang
JB.V5 Viergang
K.L.T8 Tölt
K.L.TR1 Geschicklichkeit
K.L.V5 Viergang
K.M.T8 Tölt
K.M.V6 Viergang
K.S.FZ1 Führzügelklasse
S2.F2 Fünfgang
S2.T3 Tölt
S2.T4 Tölt
S2.V2 Viergang
S4.F2 Fünfgang
S4.T3 Tölt
S4.T4 Tölt
S4.V2 Viergang
SB.T7 Tölt
SB.T8 Tölt
SB.V5 Viergang
SD.T7 Tölt
SD.T8 Tölt
SD.V5 Viergang
SF.T7 Tölt
SF.T8 Tölt
SF.V5 Viergang
X.3a4 Drei aus Vier (neu)
X.3MT Dreigang mit Tölt
X.BLF Blinder Führer
X.GTT Geschickt im Töt und Trab
X.MIT Mitternachtstölt mit Kostüm
X.MMG Mannschafts-Mehrgang
X.STÖ Seniorentölt
X.TOE Wieckenberger Töltwettbewerb
X.TR1 Geschicklichkeit
Y3.T3 Tölt (J/H)
Y3.T4 Loose Rein Tölt (J/H)
Y3.V2 Four Gait (J/H)
YB.T7 Tölt (J/H)
YB.T8 Tölt (J/H)
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.F1 Fünfgangpreis
Z1.FG1 Rittigkeitsprüfung Level 1
Z1.FG2 Rittigkeitsprüfung Level 2
Z1.FR1
Z1.P2
Z1.PP1 Passprüfung
Z1.T1 Töltpreis
Z1.T2 Tölt
Z1.V1 Viergangpreis
ZB.T6 Tölt
WG.1 Turniersiegerwertung

Seite erzeugt: 06:33:02 am 02.10.2022