Reklame

Five-Gait Fall Open

05/11/2022 - 06/11/2022

Tidsplanen er måske ikke komplet.
Code Klasse
3G Three Gait
CT Costume Tölt
F1 Five Gait
F2 Five Gait (Group)
F3 Five Gait (Group)
T1 Tölt
T2 Loose Rein Tölt
T3 Tölt (Group)
T4 Loose Rein Tölt (Group)
T5 Tölt
T6 Tölt
T7 Tölt
T8 Tölt
T8F Pleasure Tölt
TGH Green Horse Tölt
V1 Four Gait
V2 Four Gait (Group)
V3 Four Gait
V5 Four Gait
V6 Four Gait
V6F Pleasure Four Gait
VGH Green Horse Four Gait
VIH Intermediate Horse Four Gait

Side opdateret kl. 14:27:24 d. 3. dec. 2022