Reklam

Qualitag Hof Landefeld Juni 2024

2024-06-15

Tidschemat kan vara okomplett
Kod Gren
K.T8 Tölt
K.V6 Viergang
X.3a4 Drei aus Vier
X.D8L Reiterprüfung D8 light
X.D9 Reiterprüfung D9
X.FZ Führzügelklasse
Z1.F2 Fünfgang
Z1.T3 Tölt
Z1.T4 Tölt
Z1.V2 Viergang
ZA.T5 Tölt
ZA.T6 Tölt
ZA.T7 Tölt
ZA.V3 Viergang
ZA.V5 Viergang
ZD.T8 Tölt

Sidan updaterad kl. 15:41:36 den 15 juni 2024