Anzeige

Maimót SAGA-Reitschule Grenzlandhof 2021

01.08.21

Zeitplan evtl. unvollständig.
Code Prüfung
K.T8 Tölt
K.V6 Viergang
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.F2 Fünfgang
Z1.P2
Z1.P3 Passrennen 150m
Z1.T3 Tölt
Z1.T4 Tölt
Z1.V2 Viergang
ZA.T7 Tölt
ZA.V5 Viergang

Seite erzeugt: 13:18:55 am 06.10.2022