Ad

OSI Tannengrundhof 2022

7/29/22 - 7/31/22

The time schedule may not be complete.
Code Test
K.3G Dreigang
K.BO3 Best of 3Gang
K.BOD1 Best of 3Gang
K.D6 Dressurprüfung leicht
K.D7 Dressurprüfung Einsteiger
K.S.FZ1
K.T7 Tölt
K.TR1 Geschicklichkeit
K.V5 Viergang
MAN Four Gait
S2.T3 Tölt (Group)
S2.T4 Loose Rein Tölt (Group)
S2.V2 Four Gait (Group)
SB.T7 Tölt
SB.V3 Four Gait
SB.V5 Four Gait
SE.T8 Tölt
SF.V5 Four Gait
X.3A4 Drei aus Vier
X.BOD Best of Dreigang
X.MAME Manschaftsmehrgang
X.MITO Mitternachtstölt
X.S3a4 Drei aus Vier
X.Sek Sektglastölt
X.SEKT Sektglastölt
X.Y3a4 Drei aus Vier
Y2.T3 Tölt (Group)
Y2.T4 Loose Rein Tölt (Group)
Y2.V2 Four Gait (Group)
YB.T7 Tölt
YB.V3 Four Gait
YB.V5 Four Gait
YE.T8 Tölt
YF.V5 Four Gait
Z.FUF5 Futurity Fünfgang
Z.FUF6 Futurity Fünfgang
Z.FUMF5 Futurity Mehrgang für Freizeitpferde
Z.FUMF6 Futurity Mehrgang für Freizeitpferde
Z.FUT5 Futurity Tölt
Z.FUT6 Futurity Tölt
Z.FUTF5 Futurity Tölt für Freizeitpferde
Z.FUTF6 Futurity Tölt für Freizeitpferde
Z.FUV5 Futurity Viergang
Z.FUV6 Futurity Viergang
Z1.D1 Dressurkür schwer
Z1.D4 Dressurprüfung mittelschwer
Z1.D5 Dressurprüfung mittel
Z1.D6 Dressurprüfung leicht
Z1.D7 Dressurprüfung Einsteiger
Z1.TR1 Geschicklichkeit
Z2.F2 Fünfgang
Z2.T3 Tölt
Z2.T4 Tölt
Z2.V2 Viergang
ZB.T5 Tölt
ZB.T6 Tölt
ZB.T7 Tölt
ZB.V3 Viergang
ZB.V5 Viergang
ZE.T8 Tölt
ZF.V5 Viergang

Page generated: 15:04:06 on Sep 21, 2023