Ad

DIM Wehrheim 2021 (WR) (WR DE22176452)

8/4/21 - 8/8/21

RESULT
Time Code Test
D-C4 Viergangkombination
D-C5 Fünfgangkombination
D-IK Isländische Kombination
D-JC Jugendcup (Vorstufe)
D-JC2 Jugendcup 2 (Vorstufe)
Wednesday (Aug 4, 2021)
Time Code Test
07:00 Öffnen der Meldestelle
08:15 Z1.V1 Viergangpreis
18:00 Z1.PP1 Passprüfung
Thursday (Aug 5, 2021)
Time Code Test
07:30 Öffnen der Meldestelle
08:30 Z1.F1 Fünfgangpreis
16:40 Bahndienst
17:40 Z1.V1 Viergangpreis
18:15 Z1.P1 Passrennen 250m
17:55 Z1.P1 Passrennen 250m
19:15 Z1.P3 Passrennen 150m
19:20 Z1.P3 Passrennen 150m
Friday (Aug 6, 2021)
Time Code Test
07:30 Öffnen der Meldestelle
08:00 Z1.F1 Fünfgangpreis
08:25 Z.FUF5 Futurity Fünfgang
09:15 Z.FUF6 Futurity Fünfgang
10:35 Z1.T1 Töltpreis
16:55 Z.FUV5 Futurity Viergang
17:35 Z.FUV6 Futurity Viergang
18:40 Z1.F1 Fünfgangpreis
19:05 Z1.V1 Viergangpreis
Saturday (Aug 7, 2021)
Time Code Test
08:00 Öffnen der Meldestelle
09:15 Z1.T2 Tölt
15:55 Z1.T1 Töltpreis
16:40 Z1.P1 Passrennen 250m
17:10 Z1.P1 Passrennen 250m
17:55 Z1.P3 Passrennen 150m
18:35 Z1.P3 Passrennen 150m
19:30 Z1.T2 Tölt
10:00 Z1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
Sunday (Aug 8, 2021)
Time Code Test
08:30 Öffnen der Meldestelle
09:00 Z1.T2 Tölt
09:20 Z.FUT5 Futurity Tölt
09:35 Z.FUT6 Futurity Tölt
10:05 Siegerehrung Dressurkür
10:35 Z1.V1 Viergangpreis
11:25 Z1.F1 Fünfgangpreis
11:50 Ehrungen
12:30 Z1.P2 Speedpass 100m
13:15 Z1.P2 Speedpass 100m
14:10 Z1.T2 Tölt
14:35 Ehrungen
15:15 Z1.T1 Töltpreis

Page generated: 12:48:22 on Nov 29, 2022