Anzeige

OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2018 (WR/MEM-S) (WR DE21821945)

31.05.18 - 03.06.18

Zeitplan evtl. unvollständig.
Code Prüfung
H1.D3A Gehorsamsprüfung B a
H1.D4A Gehorsamsprüfung C a
H1.TR1 Geschicklichkeit
H3.F2 Fünfgang
H3.T3 Tölt
H3.T4 Tölt
H3.V2 Viergang
HB.T7 Tölt
HB.V5 Viergang
HF.T7 Tölt
HF.V5 Viergang
J1.D3A Gehorsamsprüfung B a
J1.D4A Gehorsamsprüfung C a
J1.TR1 Geschicklichkeit
J3.F2 Fünfgang
J3.T3 Tölt
J3.T4 Tölt
J3.V2 Viergang
JB.T7 Tölt
JB.V5 Viergang
JF.T7 Tölt
JF.V5 Viergang
K.L.D4A Gehorsamsprüfung C a
K.L.FR1
K.L.SP3 Reiten im Leichten Sitz
K.L.T7 Tölt
K.L.TR1 Geschicklichkeit
K.L.V5 Viergang
K.M.D6 Reiterprüfung
K.M.FR1
K.M.SP4 Reiten im Leichten SItz
K.M.T8 Tölt
K.M.TR1 Geschicklichkeit
K.M.V6 Viergang
K.S.FZ1 Führzügelklasse
S1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
S1.D2A Gehorsamsprüfung A a
S1.D3A Gehorsamsprüfung B a
S1.D4A Gehorsamsprüfung C a
S1.F1 Fünfgangpreis
S1.FR1
S1.P1
S1.P2
S1.P3
S1.PP1 Passprüfung
S1.T1 Töltpreis
S1.T2 Tölt
S1.TR1 Geschicklichkeit
S1.V1 Viergangpreis
S2.F2 Fünfgang
S2.T3 Tölt
S2.T4 Tölt
S2.V2 Viergang
S6.F2 Fünfgang
SC.T7 Tölt
SC.V5 Viergang
SF.T7 Tölt
SF.V5 Viergang
X.MITO Mitternachtstölt
X.TIH1 Tölt in Harmony Level 1
X.TIH2 Tölt in Harmony Level 2
Y1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
Y1.D2A Gehorsamsprüfung A a
Y1.F1 Fünfgangpreis
Y1.FR1
Y1.P1
Y1.P3
Y1.PP1 Passprüfung
Y1.SP1 Springprüfung
Y1.T1 Töltpreis
Y1.T2 Tölt
Y1.V1 Viergangpreis
Z.FUF Futurity Fünfgang
Z.FUT Futurity Tölt
Z.FUV Futurity Viergang
Z1.P2
Z1.SP2 Springprüfung
ZA.FUF Futurity Fünfgang
ZA.FUT Futurity Tölt
ZA.FUV Futurity Viergang

Seite erzeugt: 07:32:34 am 26.06.2022