Anzeige

OSI Lotushof - LVM Berlin-Brandenburg 2019 (WR) (WR DE21973932)

27.09.19 - 29.09.19

Zeitplan evtl. unvollständig.
Code Prüfung
H1.F2 Fünfgang
H1.T3 Tölt
H1.T4 Tölt
H1.V2 Viergang
HB.T7 Tölt
HB.V5 Viergang
J1.F2 Fünfgang
J1.T3 Tölt
J1.T4 Tölt
J1.V2 Viergang
JB.T7 Tölt
JB.V5 Viergang
K.D6 Reiterprüfung
K.L.T7 Tölt
K.L.V5 Viergang
K.M.T8 Tölt
K.M.V6 Viergang
K.S.D7 Kleine Reiterprüfung
K.S.FZ1 Führzügelklasse
K.TR1 Geschicklichkeit
S1.F1 Fünfgangpreis
S1.T1 Töltpreis
S1.T2 Tölt
S1.V1 Viergangpreis
S2.F2 Fünfgang
S2.T3 Tölt
S2.T4 Tölt
S2.V2 Viergang
S4.F2 Fünfgang
S4.V2 Viergang
SB.T7 Tölt
SB.V5 Viergang
SE.T7 Tölt
SE.V5 Viergang
SF.T8 Tölt
Z1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
Z1.D2A Gehorsamsprüfung A a
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.P2
Z1.PP1 Passprüfung
Z1.TR1 Geschicklichkeit

Seite erzeugt: 18:21:43 am 15.08.2022