Anzeige

Quali-Tour Hessen 2020-Friedrichstein 2

12.07.20

Code Prüfung
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.F2 Fünfgang
Z1.T3 Tölt
Z1.T4 Tölt
Z1.V2 Viergang
ZA.FUF Futurity Fünfgang
ZA.FUT Futurity Tölt
ZA.FUV Futurity Viergang
ZA.T7 Tölt
ZA.V5 Viergang

Seite erzeugt: 01:23:23 am 27.01.2022